Chytré steny v Základnej škole J. A. Komenského

09. 03. 2015   


Základná škola J. A. Komenského v Revúcej sa  rozhodla zapojiť medzi školy u nás i v zahraničí, v ktorých sa učí bez kried a píše a kreslí na chytrú stenu. 

Klasické tabule sme nahradili "chytrou stenou" a steny v triedach sa tak  začali meniť  na interaktívne pracovné povrchy. Základná škola J. A. Komenského sa snaží pravidelne každoročne prichádzať s novinkami, ktoré menia a inovujú vyučovací proces. Postupne meníme prostredie tried. Vo väčšine tried sú už plne funkčné a využívané interaktívne tabule a interaktívne projektory a teraz prinášame do tried aj projekt chytrých stien. Zmizli klasické drevené tabule a steny sa stali interaktívnymi pracovnými povrchmi. 

viac na http://www.revuca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=59809