Škola v Žiari nad Hronom je prvou školou "bez kried"

04. 09. 2014   


Škola bez kried - pilotný projekt, keď je na Slovensku naším náterom Smartwallpaint prvýkrát vybavená celá škola a všetky triedy v nej.

V 1. základnej škole v Žiari nad Hronom nahradil klasické tabule náter Smart Wall Paint. Učitelia aj žiaci s novým školským rokom získali na vysvetľovanie učiva veľkú plochu, ktorá sa dá opakovane stierať, dá sa na ňu premietať a má sčasti magnetické vlastnosti. Navyše sa na Slovensku úplne po prvýkrát natreli aj inovatívne, tzv. interaktívne lavice, na ktoré môžu žiaci bez akýchkoľvek problémov počas vyučovania písať, počítať či kresliť. Viac o projekte nájtede tu.

Pozrite sa s nami na video, rozhlasovú reportáž a fotografie premeny školy v Žiari na školu "bez kried".