Smart Wall Paint na Základnej škole Drieňová

24. 05. 2014   


O skúsenostiach s používaním smartwalpaintu hovorí riaditeľ Základne školy na Drieňovej ulici v Bratislave.