ZŠ v Hnúšti bloguje

05. 02. 2015   


Sme modernou školou a cieľom našej školy je priniesť viac tvorivosti a otvorenosti do vyučovania, a preto chceme pracovať s modernými pomôckami a vďaka nim pripraviť pre žiakov moderné vyučovanie. Škola našla prvotné informácie o „chytrej“ stene na internete, kde boli referencie podnikov a škôl zo zahraničia. Deti môžu písať fixkami po stene, ktorá je natretá špeciálnym zmývateľným náterom, a vôbec nemusia používať klasické tabule ani kriedy. Deti si takto rozvíjajú tvorivosť a zlepšuje sa tým aj spolupráca medzi žiakom a učiteľom. Deti môžu na stenu kresliť či písať svoje nápady, ak sa pomýlia, vedia sa hneď opraviť. „Chytrá“ stena začína od výšky 70 centimetrov a je vhodná i pre najmenších školákov. Na jednej ploche „chytrej“ steny pracujeme s učebnými pomôckami, ktoré si vieme pripínať, v druhej časti vieme urobiť nejaký popis, nákres, a to všetko spojiť s videom, môžeme niečo premietnuť. Máme to centrálne na jednom mieste. Väčší priestor na písanie a kreslenie dáva deťom totiž väčšiu slobodu. Sme zelená škola, náter je ekologický. Odpadajú problémy s mokrými handrami a prachom, a tým aj alergie u detí. KK